כ"ט תמוז, תשע"ב
19 יולי 2012
187/2012
כתבה רחל בן יוסף, תחום תעשייה ועסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
אפריל-יוני 2012 (נתוני מגמה בחישוב שנתי) :

  • ירידה של 0.9% (במחירים קבועים) בסך כל פדיון רשתות השיווק [1], זאת לעומת עלייה של 4.2%  בשלושת החודשים ינואר-מרס 2012.

  • ירידה של 1.0% (ב​מחירים קבועים) בפדיון של רשתות המזון, זאת לעומת עלייה של 3.3% בחודשים ינואר-מרס 2012.


[1]
רשת שיווק: מספר חנויות (לפחות 3) של אותה רשת המוכרות מוצרים מכל ענפי המסחר (כולל מזון).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}