כ"ט ניסן, תשע"ג
09 אפריל 2013
094/2013
כתבה חנה טובי, תחום חקלאות וסביבה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2012 לעומת 2011:
• ערך התפוקה החקלאית  - 29.0 מיליארד ש"ח, עלייה של  1.8% (7.0% ב- 2011, 0.5% ב- 2010)
• ערך התשומה החקלאית  - 19.3 מיליארד ש"ח, עלייה של 7.7% (12.5% ב-2011, 9.4% ב-2010)
• עלייה של כ-16% בכמות פרי הדר (11.1%- ב-2011, 3.4% ב-2010)
• עלייה של כ-14% בכמות הפירות, ללא פרי הדר (0.9% ב-2011, 1.1%- ב-2010)
• כמות התוצרת המיועדת ליצוא עלתה  ב-2.6%, לעומת ירידה של 2.7% בשנה הקודמת
• מחירי התוצרת ליצוא ירדו ב-6.2%, לעומת עליה של 5.5% בשנה הקודמת
               עלייה של 24.7% בכמות התמרים; עלייה של 55.9% בכמות המיוצאת
               עלייה של 3.8% בכמות האבוקדו; ירידה של 22.2% בכמות המיוצאת
• עלייה של 16.3% בכמות חלב העיזים (1.8%- בשנת 2011, 7.8% ב-2010)
• עלייה של 9.8% במחירי דלק שמנים וחשמל לחקלאות (16.1% ב-2011, 17.0% ב-2010)
• עליה של 9.7% במחירי המים לחקלאות (13.9% ב-2011, 5.6% ב-2010)
• עלייה של 4.5% במחירי המספוא (18.2% ב-2011, 5.0% ב-2010)

תפוקה חקלאית - ערך הייצור החקלאי בתוספת השקעה במטעים צעירים ובייעור
  תשומה חקלאית - סך החומרים והשירותים שנקנו ע"י ענף החקלאות מענפים אחרים בישראל ומיבוא תוצרת הביניים והפחת במחירי חידוש.
מבטא את ערך ירידת הערך של הנכסים הקבועים שטרם תמו חייהם הכלכליים, כתוצאה משחיקה פיזית, מהתיישנות ומנזק מקרי.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}