י"ג סיון, תשע"ג
22 מאי 2013
132/2013
כתבה צופיה פישמן, תחום מאזן תשלומים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

מרס 2013- נתונים מנוכי עונתיות :
• סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק), ירד ב-3.6% בהשוואה לחודש הקודם והסתכם ב-2.4 מיליארד דולר, לעומת עלייה של 8% בפברואר.
• יצוא שירותים עסקיים, ירד ב-2.3% לעומת החודש הקודם.
• ההכנסות מתיירות עלו ב-0.8% לעומת החודש הקודם.

החל מחודש מרס 2013 מתפרסמים נתוני יצוא השירותים העסקיים על פי סיווג כלכלי חדש (הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011)  ועל פי מדגם מע"מ חדש שהוצא בשנת 2011  (לוח 2).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}