י"ז אדר, תשע"ג
27 פברואר 2013
048/2013
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר 2013
• מספר הלינות במלונות התיירות הסתכם בחודש ינואר ב-1.3 מיליון. 706 אלף לינות היו של ישראלים, והיתר, 593 אלף – של תיירים, שהיוו כ-46% מסך כל הלינות במלונות.
• תפוסת החדרים הגיעה בינואר ל-50%, ובינואר 2012 התפוסה הגיעה ל-52%.     
• תפוסת החדרים במחוזות (לוח א') – בינואר 2013 התפוסה נעה בין 38% מחוז הצפון ל-56% במחוז תל אביב. בהשוואה לינואר 2012 נרשמה ירידה בכל המחוזות.
• תפוסת החדרים לפי ישובי תיירות נבחרים (לוח ב') - בהשוואה לינואר 2012 נרשמה עלייה בתפוסת החדרים במלונות בשפת ים המלח וטבריה ואילו בירושלים, חיפה, תל אביב-יפו ואילת נרשמו ירידות. התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בשפת ים המלח (71%).
נתוני המגמה:
• על פי נתוני המגמה לינות התיירים בשלושת החודשים האחרונים ירדו ב-26% בחישוב שנתי לעומת ירידה  של
      כ- 12% בחישוב שנתי ע"פ שלושת החודשים שקדמו.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}