ט' תמוז, תשע"ד
07 יולי 2014
176/2014
כתבו ערן שוורץ*
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

עסקים פעילים (לוחות 2-1)
• בשנת 2013 היו בישראל כ-517,400 עסקים פעילים וכ-3,355,000 משרות שכיר של עובדים ישראלים וזרים במשק הישראלי.
• בכ-51% מהעסקים הפעילים ב-2013 לא מועסקים שכירים. מבין העסקים הפעילים המעסיקים שכירים בשנת 2013, בכ-70% היו עד 4 משרות שכיר וב-92% - עד 20 משרות שכיר.
"לידות עסקים" ו"עסקים שלא שרדו" (לוחות 9-4)
• בשנת 2013 נולדו כ-46,400 עסקים חדשים, שהם כ-9.0% מסך כל העסקים הפעילים  בשנה זו. גם בשנת 2012 היו לידות העסקים כ-9.0%, לעומת כ-9.5% לידות עסקים בשנת 2011.
• בכ-60% מהעסקים שנולדו ב-2013 לא מועסקים שכירים. מבין העסקים שבהם מועסקים שכירים  ושנולדו בשנת 2013, 76% הנם עסקים שבהם עד 4 משרות שכיר וכ-97% הנם עסקים שבהם עד 20 משרות שכיר.
• בגין העסקים שנולדו ב-2013 נוספו בשנה זו כ-78,200 משרות שכיר, שהם כ-2.3% מסך כל משרות השכיר בענפי הכלכלה הישראלית.
• שנת 2011 היא השנה האחרונה שבה ניתן לערוך השוואה בין לידות עסקים לעסקים שלא שרדו (עקב מגבלות מתודולוגיות). בשנה זו נולדו כ-46,800 עסקים וכ-36,700 עסקים לא שרדו. כלומר, הכלכלה הישראלית התרחבה בכ-10,100 עסקים. בעקבות העסקים שנולדו נוספו כ-83,200 משרות שכיר ונגרעו כ-43,600 משרות שכיר עקב עסקים שלא שרדו. כלומר בשנת 2011 התווספו כ-39,600 משרות שכיר בענפי הכלכלה השונים.
הישרדות עסקים (לוחות ג ו-ד)
• כ-88% מהעסקים שנולדו בשנת 2012 שרדו גם את שנת פעילותם השנייה (שנת 2013).
• כ-39% מהעסקים שנולדו בשנת 2005 שרדו גם את שנת פעילותם התשיעית (שנת 2013). אחוז ההישרדות הנמוך ביותר (כ-20%) בשנת הפעילות התשיעית, נמצא בענפי שירותי האירוח והאוכל (סדר I).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}