כ"ג אב, תשע"ד
19 אוגוסט 2014
219/2014
כתבה נעמה שטיינברג, תחום חשבונות ההוצאה לשירותים חברתיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2013
 • ההוצאה הלאומית לחינוך הסתכמה ב-83.4 מיליארד ש"ח  שהם 7.9% מהתוצר המקומי הגולמי, עלייה של 6.8%, במחירים קבועים, לעומת שנת 2012.
• עלייה של 4.8% בהוצאה הלאומית לחינוך לנפש (במחירים קבועים) לעומת 2012 בהמשך לעלייה של 2.0% בשנת 2012 לעומת שנת 2011.
• משקי הבית מימנו 29%  מההוצאה הלאומית לחינוך לעומת 28% בשנת 2012.
• ההוצאה השוטפת לתלמיד עולה עם העלייה בדרג החינוך. בשנים 2011-2009, עלות לימודיו של תלמיד בחינוך גבוה גדולה יותר מפי שניים מעלות לימודיו של תלמיד בחינוך העל-יסודי, ויותר מפי שלושה מהעלות של תלמיד בחינוך הקדם-יסודי.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}