כ"ב אייר, תשע"ד
22 מאי 2014
131/2014
כתבה גליה יוחאי, תחום מדדי עסקים ותעשייה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר - מרס 2014 , נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א' ו- ב')
תעשייה, כרייה וחציבה
• עלייה של 3% בייצור התעשייתי
• ירידה של 0.4% בייצור התעשייתי ללא ענפי הטכנולוגיה העילית וללא כרייה וחציבה
• ירידה של 0.8% במספר משרות השכיר
• יציבות במספר שעות העבודה למעשה
• עלייה של 0.4% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, עלייה של 1.5% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}