כ"ו כסלו, תשע"ה
18 דצמבר 2014
345/2014
כתב אייל כהנא, תחום עסקים - כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 


 אוגוסט-אוקטובר 2014 , נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א ו-ב)
תעשייה, כרייה וחציבה
• עלייה של 3.5% בייצור התעשייתי
• ירידה של 1.6% במספר משרות השכיר
• ירידה של 3.6% במספר שעות העבודה למעשה
• ירידה של 0.4% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, עלייה של 3.4% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים
תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית
•עלייה של 2% בייצור התעשייתי
ענפי הטכנולוגיה העילית
• עלייה של 7.4% בייצור התעשייתי 

* יצור התעשייתי מחושב עבור שני סדרים של הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011: סדר B כרייה וחציבה (ענפים ראשיים 1 (06-09 וסדר C תעשייה (ענפים ראשיים (10-33). ​

 


 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}