כ"ט אב, תשע"ד
25 אוגוסט 2014
227/2014
כתבה בטי שמריהו, תחום מאזן תשלומים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
יוני 2014 - נתונים מנוכי עונתיות[1]

  • סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק), ירד ב-1.7% ביחס לחודש הקודם והסתכם ב-2.8 מיליארד דולר.
  • יצוא שירותים עסקיים, ירד ב-3.5% ביחס לחודש הקודם.
  • ההכנסות מתיירות עלו ב-3.7% ביחס לחודש הקודם.
  • יצוא שירותי תחבורה אחרים[2] ירדו ב-1.7% ביחס לחודש הקודם.


 

 

 

 
[1] ראו הסברים על ניכוי עונתיות.
[2] שירותי תחבורה אחרים כוללים – הובלת מטעני יצוא, מטענים בין נמלים זרים, דמי חכירה ושירותי תחבורה נוספים, אך אינם כוללים הובלת נוסעים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}