כ"ח אדר ב' ב, תשע"ד
30 מרץ 2014
079/2014
כתבה גילת גלימידי, תחום בטיחות בדרכים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

            בשנת 2013:

  • כ-2,851,000 כלי רכב מנועיים בישראל, מתוכם כ-2,338,700 כלי רכב פרטיים.
  • כ-278 אלף כלי רכב נוספו וכ-189 אלף נגרעו ממצבת כלי הרכב הפעילים, כך שמספר כלי הרכב גדל ב-89 אלף - גידול של 3.2% לעומת 2012.
  • 14.8% מכלל כלי הרכב המנועיים מונעים בסולר, 3.4% מכלי הרכב הפרטיים.
  • כ-14,000 כלי רכב מונעים באמצעות גז, מתוכם כ-11,100 כלי רכב פרטיים (בשנת 2012 -  12,000 ו-9,300 בהתאמה).
  • 33.7% מכלי הרכב הנעים בישראל מיוצרים ביפן, 12.9% בקוריאה הדרומית
    ו-7.7% בספרד.
  • רמת המינוע בישראל - 350 כלי רכב לכל 1,000 תושבים (346 בשנת 2012), נמוכה יחסית למדינות המפותחות בעולם.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}