ה' תשרי, תשע"ה
29 ספטמבר 2014
261/2014

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בסוף שנת 2013:

 • אוכלוסיית בני 65 ומעלה מנתה כ-866 אלף איש - 485 אלף נשים ו-380 אלף גברים, המהווים 10.6% מתושבי המדינה.
 • בשנים האחרונות חלה עלייה הדרגתית בחלקם של בני 65 ומעלה באוכלוסייה (10.6%).
 • כמחצית מבני 65 ומעלה הם מעל לגיל 75.
 • כ-17 אלף בני 65 ומעלה גרו במשק בית יחד עם אדם אחד נוסף שאינו קרוב משפחתם (לרוב מטפל).
 • כ-83% מהגברים בני 65 ומעלה גרים עם בת זוג; 47% מהנשים בגילים אלו חיות עם בן זוג.
 • בקרב אוכלוסיית היהודים והאחרים, 19.2% מבין בני 65 ומעלה הם ילידי ישראל.
 • בשנת 2013, 18.0% מבני 65 ומעלה השתתפו בכוח העבודה (26.6% בקרב גברים ו-11.2% בקרב נשים).
 • 35.9% מהמועסקים בני 65 ומעלה עבדו כמנהלים או כבעלי משלחי יד אקדמי ו-23.3% עבדו כפועלים מקצועיים או בלתי מקצועיים.
 • בשנת תשע"ג (2012/13) 122 סטודנטים בני 65 ומעלה קיבלו תארים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
 • אחוזי ההוצאה על סעיפי הדיור והבריאות גבוהים יותר במשקי בית של בני 65 ומעלה לעומת כלל האוכלוסייה.
 • 77.3% מבני 65 ומעלה גרים בדירה בבעלותם, 18.9% גרים בדירה שכורה.
 • 10% מבני 65 ומעלה מעריכים את מצב בריאותם 'טוב מאוד', 35% 'טוב', 38% 'לא כל כך טוב' ו- 16% 'בכלל לא טוב'.  46% מבני 74-65 ו- 67% מבני 75 ומעלה מדווחים שמצב בריאותם 'לא כל כך טוב' או 'בכלל לא טוב'.
 • 36% מבני 65 ומעלה חשים בדידות 32%,מבני 74-65 ו-42% מבני 75 ומעלה מדווחים כי הם חשים בדידות. 16% מבני 65 ומעלה מדווחים כי אין להם למי לפנות בשעת משבר או מצוקה.
 • שליש מבני 65 ומעלה באוכלוסיית ישראל רשומים במחלקות לשירותים חברתיים וכמעט מחצית מבני 75 ומעלה.
 • בשנת 2013 היו 372.5 אלף מורשים לנהוג בני 65 ומעלה שהיוו כ-43% מכלל בני 65 ומעלה.
בני 65 ומעלה היוו כ-37% מבין הולכי הרגל שנהרגו בתאונות דרכים -  פי 3.4 מחלקם באוכלוסייה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}