י"ד שבט, תשע"ד
15 ינואר 2014
011/2014
כתבו רות ויזנר (תחום ראש תחום מחירי יצרן), מירב יפתח-אורן (תחום מחירים לצרכן), עידית אופק (תחום ראש תחום מחירי תשומות)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1 אחוז בחודש דצמבר 2013, בהשוואה לחודש נובמבר 2013 והגיע לרמה של 102.3 נקודות לעומת 102.2, בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2012=100.0 נקודות).


עליית מחירים נרשמו במיוחד בסעיף: הירקות הטריים (ב-4.5%) וההלבשה וההנעלה (ב-9.1%). 

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיף: הפירות הטריים (ב-0.9%), הדיור (ב-0.3%), הריהוט והציוד לבית (ב-0.6%), הבריאות (ב-0.5%) והתרבות והבידור (ב-1.1%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}