כ"א תשרי, תשע"ה
15 אוקטובר 2014
272/2014
כתבו מירב יפתח-אורן (תחום מחירים לצרכן), רות ויזנר (תחום ראש תחום מחירי יצרן), עידית אופק (תחום ראש תחום מחירי תשומות)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ספטמבר 2014
  • מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3 אחוז
  • מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.2 אחוז
  • מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים עלה ב-2.2 אחוזים
  • מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ירד ב-0.1 אחוז
  • מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים עלה ב-0.4 אחוז
  • מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור נותר ללא שינוי
  • מדד מחירי תשומה בענף החקלאות ירד ב-0.3 אחוז
  • מדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה עלה ב-0.2 אחוז
  • מדד מחירי תשומה באוטובוסים - זכייניות עלה ב-0.3 אחוז
  • מדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ציבוריים עלה ב-0.1 אחוז


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}