י"ט אדר, תשע"ה
10 מרץ 2015
064/2015

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה להלן אומדנים מתוקנים של החשבונות הלאומיים לשנת 2014. האומדנים המוקדמים, שפורסמו בסוף דצמבר, התבססו על נתונים חלקיים והערכות לגבי ההתפתחות בחודשים האחרונים של השנה.

החשבונות הלאומיים המוגשים בזה נערכו על סמך נתונים מעודכנים ומפורטים לכל השנה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}