כ"ב אייר, תשע"ה
11 מאי 2015
121/2015
כתבו מתן שוקרון (תחום השכלה גבוהה ומדע), דוד מעגן (תחום סטטיסטיקה של חינוך גבוה וכוח אדם בהוראה)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

​• במהלך השנים 2014-2000 היקף הוראת מתמטיקה בחטיבה העליונה גדל בחינוך הערבי בקצב שנתי ממוצע של כ-13% לעומת קצב שנתי ממוצע של כ-5% בלבד בחינוך העברי. במדעים, היקף ההוראה גדל בקצב שנתי ממוצע של כ-6% בחינוך הערבי לעומת מגמת ירידה בחינוך העברי.
• בחינוך העברי, מספר התלמידים לכל מורה במתמטיקה קטן ואילו במדעים המספר גדל. בחינוך הערבי, מספר התלמידים לכל מורה במתמטיקה קטן ואילו במדעים המספר יציב.
• בחינוך העברי והערבי, ממוצע השעות לתלמיד במתמטיקה גדל ואילו במדעים המספר קטן.
• בחמש השנים האחרונות (2014-2010), היקף שעות ההוראה בכימיה גדל ב-25% בחינוך הערבי, לעומת גידול של כ-6% בלבד בחינוך הממלכתי-עברי וירידה של כ-20% בחינוך הממלכתי-דתי. היקף שעות ההוראה במתמטיקה גדל ב-30% בחינוך הממלכתי-עברי, ב-31% בחינוך הממלכתי-דתי וב-43% בחינוך הערבי.
• שיעור בתי-הספר המלמדים כימיה, נמצא במגמת ירידה בכל מערכת החינוך ובאופן בולט בחינוך הממלכתי-דתי. בחינוך הערבי נמצאה מגמת ירידה בולטת בשיעור בתי הספר המלמדים פיזיקה.
• בחינוך הערבי שיעור הנשים בהוראת מתמטיקה ומדעים במגמת עלייה בולטת.
• השכר החודשי (ברוטו) הממוצע בקרב מורים לפיזיקה גבוה בכ-20% משכרם של יתר המורים בחטיבה העליונה, והגיע בשנת 2012 ל-13,186 ש"ח לחודש.
• בחינוך העברי, שיעור המורים למתמטיקה ולמדעים הנמצאים בגיל פרישה ומעלה נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות.
• מרבית המורים החדשים למתמטיקה ולמדעים מגיעים מתוך מערכת החינוך.
• כ-30% מהמורים החדשים במתמטיקה שהגיעו מתוך מערכת החינוך, הגיעו ממקצועות שאינם מדעיים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}