י"ז אלול, תשע"ו
20 ספטמבר 2016
293/2016
כתב אייל כהנא, תחום עסקים - כלכלה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מאי-יולי 2016 ,נתוני מגמה בחישוב שנתי (לוחות א ו-ב)

 תעשייה, כרייה וחציבה
  • עלייה של 0.4% בייצור התעשייתי
  • אין שינוי במספר משרות השכיר
  • ירידה של 2% במספר שעות העבודה למעשה
  • ירידה של 2.5% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, עלייה של3.6% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים

תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית

  • ירידה של 4.7% בייצור התעשייתי

ענפי הטכנולוגיה העילית**

  • עלייה של 3.8% בייצור התעשייתי
 

* הייצור התעשייתי מחושב עבור שני סדרים של הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 :סדר B כרייה וחציבה (ענפים ראשיים 06-09)
וסדר C תעשייה (ענפים ראשיים 10-33​)

** עפ"י סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}