כ"א אדר ב' ב, תשע"ו
31 מרץ 2016
086/2016

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
​הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קיימה היום, יום ד' 30.3.2016, יום עיון לציון 25 שנה לגל העלייה מבריה"מ (לשעבר). יום העיון עסק במאפיינים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים של העולים מבריה"מ ובאופן שבו השתלבו בארץ והפכו חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית.

יום העיון נפתח בברכה של שר העלייה והקליטה זאב אלקין שצולמה מראש. אלקין ציין בדבריו כי העלייה מבריה"מ שינתה את החיים בישראל מן הקצה אל הקצה כמעט בכל תחום חיים אפשרי. לכן, לדבריו, חשוב לבחון את הנתונים של הלמ"ס ולהסתכל על העלייה שלא הסתיימה ונמשכת גם בימים אלה. אלקין ציין כי הוא חלק מאותה סטטיסטיקה שמוצגת ביום זה - משום שהוא בעצמו עולה שהגיע לפני 25 שנה והשתלב בחברה.

במהלך היום שמעו המשתתפים סקירות של מנהלי ועובדי הלמ"ס על תחושת הזהות וההגדרה העצמית של העולים, היכן הם גרים, במה הם עוסקים, עד כמה הם שבעי רצון מהחיים, מהי השכלתם ומהי רמת החיים שלהם, וכן על התהליכים שעברו במשך 25 שנה מאז עלו ארצה. בנוסף, דנו בנתונים חדשים שפורסמו בעלון סטטיס​טי-קל שהופק במיוחד ליום העיון ועוסק בסיכום גל העלייה, ובסרטון שהוכן אף הוא לאירוע.

 פרופ' סרג'יו דלה- פרגולה, לשעבר ראש המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית עסק בשאלה "האם יתכן גל עלייה גדול נוסף בעתיד?". דלה פרגולה סקר את גלי העלייה לישראל במאה השנים האחרונות, וציין כי להערכתו לא צפוי גל עלייה גדול בעתיד, מכיוון שיהודי התפוצות חיים במדינות עם רמת חיים גבוהה משל ישראל, ומצב מדיני ופוליטי יחסית יציב. עם זאת שינויים משמעותיים בתנאים אלה עשויים להביא לתמורות במאפייני ההגירה שלהם.

פרופ' זאב חנין, המדען הראשי של משרד העלייה והקליטה, התייחס להיבטים סוציולוגיים של יהודים דוברי רוסית בישראל ובתפוצות. הוא ציין כי כ-75% מהעולים עדיין מעוניינים בצריכת תקשורת בשפה הרוסית וכי ברוב הבתים מדברים שתי שפות, אך בעבודה, מדברים בעיקר עברית. כמו כן ציין, כי גם אם קיימת תת תרבות רוסית בקולקטיב היהודי בישראל, אי אפשר לדבר על "גטו רוסי".

אלכס סלסקי, חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית ויועץ רה"מ ליהדות דוברת רוסית (לשעבר), סיפר מתוך היכרות עם השטח ועבודתו כשליח הסוכנות בארה"ב כי הזהות היהודית של יהודים דוברי רוסית בתפוצות היא לאומית ולא דתית. התמיכה בישראל מהווה עבורם זהות יהודית והגדרת שייכות, והקשר האישי לבני המשפחה בארץ הוא שמחזק את הקשר למדינה.

את יום העיון סיכם אפרים חולמיאנסקי, דרך סיפורו האישי כמורה לעברית, פעיל עלייה ואסיר ציון לשעבר, ודרך סיפור המחתרת היהודית בבריה"מ.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}