ב' סיון, תשע"ו
08 יוני 2016
170/2016
כתב ארז טרבלסי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
ינואר - מאי - 2016 נתונים מקוריים

  • בינואר - מאי השנה נרשמו 2.1 מיליון יציאות לחו"ל של ישראלים, עלייה של 14.5% לעומת אותה תקופה אשתקד, מתוכן 2 מיליון יציאות היו דרך האוויר, (עלייה של 16% לעומת אשתקד) ו 144 אלף יציאות דרך היבשה.

 מאי - 2016 נתונים מקוריים

  •  בחודש מאי השנה נרשמו 497 אלף יציאות[​1] לחו"ל מתוכן 461 אלף יציאות היו דרך האוויר, 29 אלף יציאות היו דרך היבשה וכששת אלפים יציאות היו בדרך הים .
  •  4% מכלל היציאות היו של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאים לארץ לביקורי מולדת[​2].
  • יוצאים[​3] לחו"ל : 450 אלף ישראלים יצאו לחו"ל בחודש מאי השנה, 423 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש מאי, והשאר (27 אלף) יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר (  כ-74% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים ) .

מרס - מאי 2016 נתונים מנוכי עונתיות (לוח 1)

  •  בסה"כ יציאות לחו"ל - בשלושת החודשים האחרונים (מרס - מאי 2016), נרשמה עלייה של 5.5% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (דצמבר 2015 - פברואר 2016) .
  • בדרך האוויר - בשלושת החודשים האחרונים (מרס - מאי 2016), נרשמה עלייה של 4.5% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים . 

[1] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (ראה הערה 2).
[2] אנשים ששהו יותר מ - 275 ימים במצטבר בחו"ל בשנה החולפת (התקופה של 13 החודשים האחרונים - כולל החודש הנחקר) ובאו לארץ לא יותר מפעמיים במהלך השנה.
[​3] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל ולא למספר היציאות .


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}