כ"ד אב, תשע"ו
28 אוגוסט 2016
265/2016
כתבו נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח), שלומית דרור כהן, טניה גלז (תחום מרשם דירות ומבנים)


 
עמדות של כלל האוכלוסייה (בני 20 ומעלה)

  • 45% מהציבור מעריכים את תפקוד מערכת החינוך באופן חיובי: 7% מעריכים שתפקוד מערכת החינוך הוא 'טוב מאוד', 38% - 'טוב'. 48% מעריכים את תפקודה באופן שלילי: 36% - 'לא כל כך טוב' ו-12% - 'בכלל לא טוב'.

  • פחות ממחצית (42%) סבורים שמערכת החינוך מספקת שירותים באופן שוויוני: 15% סבורים שכן, במידה רבה; 27% סבורים שכן, במידה מסוימת; 27% סבורים שלא כל כך; 19% סבורים שבכלל לא.

  • 36% סבורים שמערכת החינוך היא הראשונה שראויה לשיפור - השיעור הגבוה ביותר מבין שירותי הממשל שנבחנו בסקר.
עמדות הורים לילדי גן טרום-חובה

  • מבין 516.3 אלף הורים לילדים בגן טרום-חובה[1], כמחצית (48%) 'מרוצים מאוד' ו-40% נוספים 'מרוצים' באופן כללי מגן הילדים שבו נמצא ילדם. 12% אינם מרוצים.
עמדות הורים לילדי גן חובה

  • מבין 289.6 אלף הורים לילדים בגן חובה1, 44% 'מרוצים מאוד' ו-41% נוספים 'מרוצים' באופן כללי מגן הילדים שבו נמצא ילדם. 13% אינם מרוצים.
עמדות הורים לתלמידי בית ספר יסודי

  • מבין 1.1 מיליון הורים לילדים בבית ספר יסודי1, 33% 'מרוצים מאוד' ו-48% נוספים 'מרוצים' באופן כללי מבית הספר. 19% אינם מרוצים.
עמדות הורים לתלמידי בית ספר על-יסודי

  • מבין 928.7 אלף הורים לילדים בדרג החינוך העל-יסודי1, 30% 'מרוצים מאוד' ו-51% נוספים 'מרוצים' באופן כללי מבית הספר. 19% אינם מרוצים. שביעות הרצון מבית הספר משתנה בהתאם לקבוצת האוכלוסייה - 85% מהיהודים ו-69% מהערבים מרוצים.

  • עוד עולה מהממצאים כי 38% שהם 355.3 אלף הורים, מסרו כי ילדיהם קיבלו שיעורי עזר פרטיים.
[1] אומדן שהתקבל בסקר, אינו בהכרח זהה לאומדנים המתקבלים ממקורות אחרים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}