י"ד אב, תשע"ו
18 אוגוסט 2016
256/2016
כתב דניאל רואש , תחום אינדיקטורים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתוני המגמה של החודשים מאי-יולי 2016

  • עלייה של 10.2% במשרות הפנויות (בחישוב שנתי)

  • אחוז המשרות הפנויות[1] עלה ל- 3.74% (בממוצע)

    על פי נתונים מקוריים:
  • בחודשים מאי-יולי נמשכת מגמת הביקוש הגבוה  לעובדי בניין (כולל רצפים, סתתים, טייחים, מסגרים ועובדי שלד בתחום הבניה), מעל 3.9 אלף משרות פנויות בממוצע חודשי.
    (ראה תרשים 11).

ניכרת ירידה בביקוש למאבטחים, כ 3.3 אלף משרות פנויות בממוצע חודשי  לעומת שיא הביקוש למשלח זה שעמד באפריל על כ4.0 אלף משרות פנויות.[1] אחוז משרות פנויות = (משרות פנויות/(משרות פנויות + משרות שכיר)) * 100{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}