כ"ה סיון, תשע"ז
19 יוני 2017
173/2017

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודשים ינואר-מרץ 2017:

• הוחל בבנייתן של 12,200 דירות, שמתוכן כ-24% נבנות בבניינים בני 10 קומות ויותר

• הסתיימה בנייתן של 11,550 דירות, שמתוכן כ-30% נבנו בבניינים בני 10 קומות ויותר

סוף מרץ 2017:

• כ- 114 אלף דירות נמצאו בתהליכי בנייה פעילה ב-12 החודשים האחרונים אפריל 2016 - מרץ 2017, בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים

(אפריל  2015 - מרץ 2016):

• ירידה של 0.4% במספר הדירות שהוחל בבנייתן

• עלייה של 13.1% במספר הדירות שהסתיימה בנייתן
להודעה המלאה

​​​​​​​​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}