ה' חשון, תשע"ח
25 אוקטובר 2017
310/2017
כתבו ניקול אמור, שושי באשר, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר-ספטמבר 2017 בהשוואה לינואר-ספטמבר 2016

  •  עלייה של 8% בסך הלינות במלונות התיירות בארץ - 17.9 מיליון לינות.
  • בלינות התיירים[1] נרשמה עלייה של 23% (7.5 מיליון), 42% מסך כל הלינות (37% אשתקד).
  • בלינות הישראלים נרשמו 10.4 מיליון לינות
  • תפוסת החדרים במלונות הייתה כ-66% לעומת 62% בינואר-ספטמבר 2016.
  • תפוסת החדרים (לוח א) במחוז ירושלים עלתה ל-62% לעומת 51% אשתקד ובמחוז תל אביב הגיעה ל-71% (69% אשתקד).

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה

  • הרמה השנתית של מספר לינות התיירים מנוכי העונתיות שחושבה על סמך שלושת החודשים האחרונים (יולי-ספטמבר) הייתה 10.6 מיליון לינות.

 

[1] יוזכר שבכניסות תיירים מחו"ל לארץ נרשמה עלייה של 22%.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}