כ' סיון, תשע"ז
14 יוני 2017
166/2017
כתבו טאינה פודלוב- טרחטנברג, צופיה פישמן (תחום מאזן תשלומים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

 ברבעון הראשון של שנת 2017:

 • העודף בחשבון השוטף* הסתכם ב-2.5 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 3.2 ברבעון הקודם.

 

 • מאזן הסחורות והשירותים* הסתכם בעודף של 2.1 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 1.2 ברבעון הקודם.

 

 • יצוא הסחורות והשירותים* עלה ב-3.5% בהשוואה לרבעון הקודם והסתכם ב- 25.4 מיליארד דולר.

 

 • יבוא הסחורות והשירותים* הסתכם ב- 23.3 מיליארד דולר בדומה לרבעון הקודם.

 

 • בהשקעות ישירות של תושבי ישראל בחו"ל חלה עליה של 1.0 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע של 3.3 מיליארד דולר בארבעת הרבעונים הקודמים.

 

 • השקעות נטו של תושבי ישראל בחו"ל, בניירות ערך זרים סחירים, עלו ב- 4.0 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע של 0.4 מיליארד דולר בארבעת הרבעונים הקודמים.

 

 • השקעות נטו של תושבי חו"ל, בניירות ערך ישראלים סחירים, עלו ב- 1.7 מיליארד דולר לעומת ירידה של 1.3 מיליארד דולר ברבעון הקודם.

 

 • יתרות מטבע החוץ של ישראל עלו ב- 3.7 מיליארד דולר, מזה 3.0 מיליארד דולר תוצאה של רכישת מט"ח ע"י בנק ישראל והסתכמו בסוף מרץ [1] ב- 103.2 מיליארד דולר.

 

 • חוב חיצוני נטו: עלייה בעודף הנכסים על התחייבויות, העודף הסתכם ב-140 מיליארד דולר בהשוואה ל-124 ברבעון המקביל אשתקד.

  [1] כולל שינויים בערך הנכסים הנובעים מתנודות בשערי החליפין או במחירי הנכסים המוחזקים.

להודעה המלאה​​​​​​​​​{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}