י' ניסן, תשע"ח
26 מרץ 2018
091/2018
כתב דורון יגר בורשטין, תחום צריכה וכספים


 

ב-2016 היו בישראל כ-404,000 עצמאים. 68.0% מהעצמאים היו גברים ו-32.0% נשים.

הכנסה ממוצעת וחציונית ברוטו לחודש מעבודה עצמאית בשנת 2016- לכלל העצמאים

  • ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה עצמאית הייתה 11,480 ש"ח.
  • ההכנסה החציונית[1] ברוטו לחודש מעבודה עצמאית הייתה 8,005 ש"ח.

הכנסות עצמאים לעומת שכירים

  • ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של עצמאים גבוהה ב-15.3% מההכנסה הממוצעת של שכירים.
  • ההכנסה החציונית ברוטו לחודש של עצמאים גבוהה ב-12.2% מזו של שכירים.

הכנסה ממוצעת ברוטו מעבודה עצמאית לפי מאפיינים דמוגרפיים

  • ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לגבר עצמאי הייתה 13,272 ש"ח. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לאישה עצמאית הייתה 7,675 ש"ח. הפער בהכנסה הממוצעת בין המינים היה 42.2%.
  • בכל קבוצות הגיל ההכנסה של גברים עצמאים הייתה גבוהה יותר מזו של נשים עצמאיות. הפער הגבוה ביותר בהכנסות בין המינים נמצא בקבוצת גיל 34-25 - פער של 55.5%, והפער הנמוך יותר נמצא בקבוצת הגיל 65+ - פער של 23.9%.
  • בקרב גברים, ההכנסה של גברים עצמאים נשואים הייתה הגבוהה ביותר - 13,842 ש"ח בממוצע לחודש. לעומת זאת, בקרב נשים ההכנסה של נשים עצמאיות גרושות הייתה הגבוהה ביותר - 9,710 ש"ח בממוצע לחודש.

הכנסה ממוצעת ברוטו מעבודה עצמאית לפי מאפייני תעסוקה

  • ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין ענפי הכלכלה הייתה בענף שירותים מקצועיים, מדעיים, טכניים ונדל"ן - 14,706 ש"ח ברוטו לחודש.
  • ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין משלחי היד הייתה בקרב מנהלים - 13,975 ש"ח לחודש. במשלח יד זה מספר שעות העבודה השבועיות הינו הגבוה ביותר - 52.6 שעות בממוצע לשבוע.


[1] הכנסה חציונית - מדד אמצע סטטיסטי המורה על הערך (ההכנסה) שחצי מאוכלוסיית העצמאים משתכרת מעליו וחצי - מתחתיו. לעומתו, ממוצע ההכנסה הוא מדד פיזור סטטיסטי לסך השכר של כלל האוכלוסייה חלקי אותה אוכלוסייה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}