א' אייר, תשע"ח
16 אפריל 2018
106/2018
כתבה ניצן שכטר, תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

המחצית השנייה של שנת 2017 לעומת המחצית הראשונה (שינויים בחישוב שנתי):

  • עלייה של 3.9% בתמ"ג.
  • עלייה של  4.1% בתמ"ג העסקי
  • עלייה של 3.4% בהוצאה לצריכה פרטית לנפש
  • עלייה של 1.9% בהוצאה לצריכה ציבורית
  • עלייה של 2.7% בהשקעות בנכסים קבועים (למעט אוניות ומטוסים)
  • עלייה של 9.2% ביצוא סחורות ושירותים (למעט יהלומים וחברות הזנק)


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}