ו' חשון, תשע"ט
15 אוקטובר 2018
302/2018
כתבה רות וייזנר
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 
מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.3% בחודש ספטמבר 2018 והגיע לרמה של 95.3 נקודות לעומת 95.0 נקודות בחודש אוגוסט 2018
​(הבסיס: ממוצע 2012 = 100.0).

•המדד ללא דלקים עלה ב-0.3% בחודש ספטמבר 2018 והגיע לרמה של 101.7 נקודות לעומת 101.4 נקודות בחודש אוגוסט 2018.

•מתחילת השנה (ספטמבר 2018 לעומת דצמבר 2017) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-3.5% והמדד ללא דלקים ב-1.4%. ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2018 לעומת ספטמבר 2017) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ב-4.4% והמדד ללא דלקים ב-1.0%.

•מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד בחודש ספטמבר 2018 ב-1.4% והגיע לרמה של 92.7 נקודות לעומת 94.0 נקודות בחודש אוגוסט 2018. מתחילת השנה (ספטמבר 2018 לעומת דצמבר 2017) עלה המדד ב-5.1%. ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2018 לעומת ספטמבר 2017) עלה המדד ב-3.7%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}