ה' שבט, תשע"ח
21 ינואר 2018
016/2018
כתבו מתן שוקרון*, אורי נפתלוביץ'*, אביאל קרנצלר*, סילבי ליפלבסקי**


 
  • אחוז הסטודנטים במדעי הרוח ירד באופן ניכר בשלושים השנים האחרונות, מ-23.3% מהסטודנטים בתשמ"ד (1983/84) עד ל-7.7% בתשע"ז (2016/17).
  • בעשור האחרון ירד מספר הסטודנטים במדעי הרוח גם במספרים מוחלטים, מ-22,882 בתשס"ה (2004/05) ל-17,931 בתשע"ז (2016/17).
  • בשנים תשנ"ז-תשע"ז (2016/17-1996/97) ירד מספר הסטודנטים ברוב מקצועות הלימוד, ובמיוחד במקצועות עם דגש מקומי-ישראלי: ספרות עברית (ב-74%), לשון עברית (60%) והיסטוריה ישראלית (56%). לעומת זאת, עלה מספר הסטודנטים במקצועות כגון לימודי מזרח אסיה (61%) ולימודי תרבויות (127.5%).
  • הלימודים לתואר ראשון במדעי הרוח הפכו פחות ממוקדים ויותר בין-תחומיים. בסוף שנות השמונים אחד מכל עשרה סטודנטים במדעי הרוח למד לימודים כללים במדעי הרוח, לעומת אחד מכל שלושה סטודנטים בתשע"ז (2016/17).
  • מגוון המקצועות שניתן ללמוד במדעי הרוח באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות ירד מ-52 בתשס"א (2000/01) ל-41 בתשע"ז.
  • משנות האלפיים (תש"ס והלאה) 30 מקצועות (וחוגי לימוד) אינם נלמדים עוד באוניברסיטאות השונות.
  • בדומה למגמת הירידה במספר הסטודנטים, אחוז המועמדים למקצועות מדעי הרוח מתוך כלל המועמדים באוניברסיטאות ירד באופן ניכר בשלושים השנים האחרונות, מ-16.9% בתשמ"ה (1984/85) ל-7.9% בתשע"ז (2016/17).
  • למרות הירידה בביקוש ללימודי מדעי הרוח באוניברסיטאות רמת ההישגים הקודמים של הסטודנטים לא ירדה ואפילו עלתה. ציון הבגרות הממוצע בקרב סטודנטים למדעי הרוח באוניברסיטאות עלה בהדרגתיות, מ-90.8 בתשס"ג (2002/03) ל-94.7 בתשע"ז. אחוז הסטודנטים למדעי הרוח באוניברסיטאות שנבחנו ב-5 יחידות באנגלית היה במגמת עלייה - מ-61.2% בתשס"ג ל-67.9% בתשע"ז.
  • אחוז הסטודנטים למדעי הרוח שנבחנו בבגרות מוגברת במדעי הרוח (היסטוריה, פילוסופיה וספרות)  ירד באופן ניכר, מ-37.2% בשנת תשס"ג ל-30.7% בשנת תשע"ז.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}