ט"ז חשון, תשע"ט
25 אוקטובר 2018
315/2018
כתב דניאל רואש , תחום אינדיקטורים כלכליים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

האומדנים החודשיים של מספר המשרות הפנויות ואחוז המשרות הפנויות מופקים החל ממרץ 2017 לפי מודל סטטיסטי ולכן לא ניתן לבצע השוואות לנתונים בפרסומים הקודמים. המודל סטטיסטי נבנה במטרה לנכות טעויות דגימה הנובעות מהמבנה המיוחד של הסקר.

על פי נתוני המגמה של החודשים יולי - ספטמבר 2018:

  • עליה של 5.2% במספר המשרות הפנויות בחישוב שנתי
  • אחוז המשרות הפנויות[1] בממוצע הוא 3.80%

על פי נתונים מנוכי עונתיות לחודשים יולי עד ספטמבר:

  • ירידה במספר המשרות הפנויות בענפי הבינוי בהשוואה לרבעון מקביל בשנת 2017
  • המשך עליה במספר המשרות הפנויות בענפי השירותים בהשוואה לרבעון מקביל בשנת 2017

על פי נתונים מקוריים לחודשים יולי עד ספטמבר:

  • ירידה בשיעור המשרות הפנויות במחוז הדרום
  • עליה בשיעור המשרות הפנויות במחוז תל אביב

נושא מיוחד: השוואה בינלאומית של הביקוש בשוק העבודה:

  • בהשוואה בין מדינות ארגון הOECD  נמצא שישראל ממוקמת במקום השלישי (לאחר צ'כיה וארה"ב) מבין
    29 מדינות[2] בביקוש לעבודה (שיעור המשרות הפנויות)
  • ממוצע שיעור המשרות במדינות הOECD הינו 2.2%


[1] אחוז משרות פנויות = (משרות פנויות/ (משרות פנויות + משרות שכיר)) X 100
[2] ההשוואה נערכה בין עבור 29 ממדינות הארגון המפרסמות נתון זה (מתוך 35 חברות בארגון)


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}