ט"ו אלול, תשע"ח
26 אוגוסט 2018
256/2018

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

נתונים מנוכי עונתיות

סדרות נתונים מנוכי עונתיות מבוססות בחלקן על נתוני העבר מסקר כוח אדם במבנה הרבעוני, ולכן בעתיד ייתכנו שינויים בסדרות אלו לאחר שהן יוחלפו באופן מלא בסדרות המבוססות על נתוני סקר כוח אדם במבנה החודשי.

יולי 2018:

  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה – 4.2% (לעומת 4.0% ביוני 2018).
  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה - 63.9% (ללא שינוי לעומת יוני 2018).
  • שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה - 61.2% (לעומת 61.4% ביוני 2018).
  • אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 - 3.4% (לעומת 3.6% ביוני 2018).
  • אחוז בני 64-25 ומעלה בכוח העבודה - 80.4% (לעומת 80.7% ביוני 2018).
  • שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 - 77.7% (לעומת 77.8% ביוני 2018).
  • אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים - 77.6% (לעומת 78.1% ביוני 2018).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}