כ"א שבט, תשע"ח
06 פברואר 2018
031/2018
כתבו עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה ), נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח)


 

השוואה רב-שנתית, 2017-2013

  • מדד אמון הצרכנים השתפר ב-5 השנים האחרונות, ובשנת 2017 הוא עמד על 11%- (ממוצע שנתי).
  • השיפור באמון הצרכנים התבטא במרבית הגורמים המרכיבים את המדד, בעיקר בהערכת השינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה (שבה עלה המאזן מערך של %34- ב-2013, לערך של 8%- ב-2017) ובהערכת השינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית (שעלה מערך של %10- ב-2013, לערך של %5 ב-2017).
  • הממוצע השנתי של מדד אמון הצרכנים היחסי ב-2017 עמד על 121, והיה גבוה מהממוצע השנתי ב-5 השנים האחרונות (113 ב-2016, 96 ב-2015, 77 ב-2014, ו-67 ב-2013).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}