ה' חשון, תשע"ט
14 אוקטובר 2018
300/2018
כתבו עידית שמחיוף (תחום מיקרו כלכלה ), נורית דוברין (תחום סקר חברתי וסקר ארוך טווח)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 info@cbs.gov.il


 

מדד אמון הצרכנים בספטמבר עלה ל- 8% , לאחר שבאוגוסט ירד - 13% - .

לעליית ערך המדד החודש תורמים שני מאזנים: המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של

משק הבית שעלה ל- 7% )באוגוסט 2% (; והמאזן המתייחס לשינוי הכלכלי הצפוי במדינה שעלה

ל- 4% )באוגוסט - 12% - .)

בקרב אלה שאינם מועסקים עומד ערך המדד על 16% ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת -

המועסקים שאצלם ערך המדד הוא 5% - .

בקרב האוכלוסייה הערבית עומד ערך המדד על 24% ומצביע על פסימיות רבה יותר לעומת -

האוכלוסייה היהודית 1, שאצלה ערך המדד הוא 5% - .

במרבית מדינות אירופה ניתן להבחין בהתייצבות של ציפיות הצרכנים. בממלכה המאוחדת ערך

מדד אמון הצרכנים הוא שלילי החל מקיץ 2016 . במדינות סקנדינביה ערך המדד מוסיף להיות

חיובי בספטמבר 2018 כמו בשנים הקודמות.

בספטמבר 2018 עלה מדד אמון הצרכנים היחסי בישראל ל- 131 , לאחר שבאוגוסט ירד ל- 116{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}