כ"ד כסלו, תשע"ט
02 דצמבר 2018
354/2018
כתבו חיים פורטנוי*, חגית שריד**


 

בשנת הלימודים תשע"ז למדו בישראל 235,240 תלמידים עם צרכים מיוחדים: 36,040 בחינוך הקדם-יסודי, 123,710 בחינוך היסודי ו-75,490 בחינוך העל-יסודי.

תלמיד עם צרכים מיוחדים מוגדר בחוק החינוך המיוחד כתלמיד "עם לקות משמעותית שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד"1.  ההגדרה חלה על תלמיד שזוהה כלומד במסגרת של חינוך מיוחד2   ועל תלמידים בכיתות רגילות3  הזכאים לתוכנית השילוב4  בגני ילדים ציבוריים, בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים. כולל תלמידים במסלול מיוחד בחטיבה העליונה שאושרו במסלול 07 ותלמידי חינוך מיוחד המתוקצבים בתקציב אישי על פי המלצות ועדת דורנר.


[1] סוג הלקות של תלמיד שילוב הוא הלקות העיקרית שלו על פי דיווח של ועדת שילוב; סוג הלקות של תלמידים במסלול מיוחד בחטיבה העליונה שאושרו במסלול 07 ולומדים בכיתה רגילה נקבע על ידי סוג הלקות העיקרית בוועדת השמה; סוג הלקות של תלמידי חינוך מיוחד המתוקצבים בתקציב אישי על פי המלצות ועדת דורנר ולומדים בכיתה רגילה, נקבע על ידי סוג הלקות העיקרית בוועדת ההשמה. סוג הלקות של תלמיד בכיתה מיוחדת או בבית ספר מיוחד נקבע על ידי סוג הלקות העיקרית בוועדת השמה. אפיון הלקות של התלמיד אינו בגדר אבחון, אלא מבוסס על הצגת מסמכים קבילים (בפני ועדת שילוב, ועדת השמה או ועדת ערר). האבחון הוא באחריות גורמים מומחים קבילים המוגדרים בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך.
[2] בית ספר לחינוך מיוחד, כיתה מיוחדת בבית ספר רגיל או כיתה מיוחדת בגן ילדים.
[3] כיתות רגילות - הכוונה גם לכיתות שחלק מתלמידיהן מקבלים שירותים מיוחדים על פי החלטת ועדת שילוב, על פי המלצת ועדת דורנר או במסגרת מסלול 07.
[4] כולל תלמידים במסלול מיוחד בחטיבה העליונה שאושרו במסלול 07 ותלמידי חינוך מיוחד המתוקצבים בתקציב אישי על פי המלצות ועדת דורנר. לא כולל תלמידים הזכאים לשיעורי עזר בחטיבה העליונה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}