כ"ג כסלו, תשע"ח
11 דצמבר 2017
362/2017
כתבה נעמה רותם, תחום סטטיסטיקה של בריאות ותנועה טבעית
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • תוחלת החיים בישראל בשנת 2016 עמדה על 80.7 שנים בקרב גברים ו-84.2 בקרב נשים, עלייה של 0.6 בגברים ו-0.1 בנשים בהשוואה לשנת 2015.
  • שנות החיים הבריאות הצפויות מהלידה היו 65.4 שנים בקרב גברים ו-65.1 שנים בקרב נשים, נשים צפויות לחיות 77% מתוחלת החיים ללא מוגבלות, וגברים - 81%.
  • בעשור האחרון עלתה תוחלת החיים בקרב הגברים ב-2.0 שנים ובקרב הנשים ב-1.7 שנים. ב-30 השנים האחרונות עלתה תוחלת החיים בקרב גברים ב-7.5 שנים ובקרב נשים ב-7.4 שנים.
  • הפער בתוחלת החיים בין נשים וגברים עומד על 3.5 שנים.
  • הפער בין יהודים לערבים: 4.3 שנים בקרב גברים ו-3.3 שנים בקרב נשים.
  • הפער בתוחלת החיים בגיל 30 בין אלה עם השכלה גבוהה (על-תיכונית או אקדמית) לאלה עם השכלה נמוכה (פחות מ-12 שנות לימוד) היה 7.4 שנים בקרב גברים ו-5.0 שנים בקרב נשים.
  • הפער בין המחוז שבו תוחלת החיים הגבוהה ביותר - אזור יהודה והשומרון למחוז שבו תוחלת החיים הנמוכה ביותר - מחוז הדרום היה 2.7 שנים.
  • מבין הערים הגדולות בישראל (המונות יותר מ-100,000 תושבים), תוחלת החיים הגבוהה ביותר הייתה ברמת גן והנמוכה ביותר - בבאר שבע, פער של 3.4 שנים.
  • תוחלת החיים בישראל נמצאת במקום ה-11 מבין מדינות ה-OECD, וגבוהה ב-1.5 שנים מהממוצע ב-35 מדינות ה-OECD.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}