ו' תמוז, תשפ"א
16 יוני 2021
196/2021
כתבו אוריה לוי*, אורי ביינה **
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בקרב בני 20 ומעלה

במהלך השנה שקדמה לסקר נפגעו מעבירות מסוגים שונים 535.3 אלף בני 20 ומעלה (9.3%).

שיעור ההיפגעות מעבירות בקרב יהודים גבוה פי שניים ויותר מהשיעור בקרב ערבים (10.1% לעומת 4.7%, בהתאמה).

רוב הנפגעים לא דיווחו על הפגיעה למשטרה. שיעור הדיווח הנמוך ביותר נמצא בקרב נפגעי עבירה מקוונת, כ-91% מתוכם לא דיווחו למשטרה.

3.6% מהאוכלוסייה נפגעו מעבירה מקוונת. סוגי העבירות המקוונות השכיחות ביותר הן עבירה כנגד מחשב (וירוס, תולעת) והתחזות או גנבת זהות ברשת (39.3% ו-38.7%, בהתאמה). 24.6% מהנפגעים דיווחו כי עברו הטרדה מינית ברשת.

בקרב משקי הבית

150.7 אלף משקי בית נפגעו מעבירת רכוש. ל-3.7% ממשקי הבית פרצו או גנבו דבר מה משטח הדירה או מחוצה לה. ל-3.2% ממשקי הבית פרצו או גנבו מכונית.

מחוז תל אביב הוא המחוז שבו שיעור העבירות כלפי הדירה הוא הגבוה ביותר. ל-5.8% ממשקי הבית פרצו או גנבו דבר מה מדירת המגורים.

ב-4.0% ממשקי הבית שבהם יש ילדים בגילי 18-2, לפחות אחד מהילדים נפגע מעבירת פרט – גנבה, אלימות או איום באלימות, הטרדה מינית, עבירת מין, עבירה מקוונת ו/או בריונות ברשת וביוש (שיימינג). אחוז ההיפגעות של ילדים במשקי בית באוכלוסייה היהודית עמד על 4.6%.

בעיה בריאותית או פיזית בקרב בני 20 ומעלה

כ-1.4 מיליון איש (24.4%) דיווחו כי יש להם בעיה בריאותית או פיזית שנמשכת שישה חודשים או יותר.

ככל שגיל המדווח עולה כך אחוז המדווחים על בעיה בריאותית או פיזית גבוה יותר: מ-13.0% בקבוצת הגיל 24-20 ל-50.1% בקבוצת הגיל 65 ומעלה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}