א' אדר א', תשע"ד
01 פברואר 2014
 

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

בפרסום זה מוצגים לראשונה בפרוטרוט נתוני הפרשות סוציאליות המשולמות על-ידי המעסיק עבור המועסק והטבות נלוות של השכר בקרב אוכלוסיית משרות השכיר. נתונים אלה התקבלו כתוצאה מזווג מדגם מדדי תעסוקה ושכר עם קובץ מס הכנסה משרות שכיר לשנים 2008-2007.

בסיס הנתונים המזווג של מדגם מדדי תעסוקה ושכר וקובץ מס הכנסה משרות שכיר כולל בתוכו מצד אחד נתונים על משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר ומצד שני נתונים על הטבות הנלוות לשכר .

השילוב של כל הנתונים האלה בבסיס נתונים אחד אפשר להפיק מבסיס נתונים זה מרכיבי שכר נוספים על נתוני משרות השכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר המופקים מידי חודש ממדגם מדדי תעסוקה ושכר .{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}