הנגשת נתוני פרט למחקר

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מספקת נתונים ומידע לחוקרים באקדמיה, משרדים ממשלתיים ומכוני מחקר, נתונים אלו מסייעים לחוקרים ממוסדות המדינה לערוך מחקרים על החברה הישראלית לתועלת החברה והכלכלה במדינת ישראל. מחקרים אלו מאפשרים להרחיב את הידע על החברה והמשק בישראל, לחקור תהליכי שינוי בתחומים החברתיים והכלכליים ולבחון את הקשרים ביניהם.

העיקרון המנחה הוא שימוש בנתוני פרט מותממים שהוסרו מהם מזהים ישירים המונגשים בסביבת עבודה מאובטחת בלמ"ס (חדרי מחקר) ועל פי נוהל חדר מחקר.

 

עקרונות עבודה –  Safesא5

ביצוע פרויקט מחקר המבוסס על גישה לקובצי רשומות פרט מותממים מחייב עמידה בחמשת העקרונות המפורטים להלן:השימוש בחדר מחקר ניתן לאחר הכרה של הסטטיסטיקן הלאומי במוסד כמוסד מחקר, הכרה בחוקר שבמוסד המחקר והכרה במחקר, בזיקתו לעבודת הלמ"ס ובתרומתו לכלכלה ולחברה במדינת ישראל.

העבודה בחדרי המחקר מחייבת שמירה על כללי סודיות, על פי הוראות פקודת הסטטיסטיקה, וכפופה לנוהל הנגשת מידע למחקר.

התשלום עבור ביצוע מחקר תלוי במשך זמן הפרויקט, ימי עבודה והזמן הנדרש להכנת הקבצים.


איך זה עובד?

חוקר המבקש לקבל גישה לנתונים ולערוך מחקר נדרש לבצע מספר שלבים המתוארים להלן. 


    
 צור קשר

מנהלת היחידה : ג'וליה וידר

טלפון: 02-6592788

דואר אלקטרוני:
research@cbs.gov.il

 (מוסתרת) תמונות

 (מוסתרת) כנסים וימי עיון

 (מוסתרת) קישורים

   מיקום חדרי מחקר
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

   ירושלים

   תל אביב

   חיפה

אוניברסיטת רייכמן, הרצליה

משרד האוצר , ירושלים - לעובדי משרד האוצר

בנק ישראל, ירושלים – לעובדי בנק ישראל