היחידה להנגשת מידע למחקר בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מספקת נתונים ומידע המסייעים לחוקרים ממוסדות המדינה לערוך מחקרים על החברה הישראלית לתועלת החברה והכלכלה  במדינת ישראל.

מחקרים אלו מאפשרים להרחיב את הידע על החברה והמשק בישראל, לחקור תהליכי שינוי בתחומים החברתיים והכלכליים ולבחון את הקשרים ביניהם. המחקרים מתבצעים באמצעות שימוש בנתוני פרט בלתי מזוהים המונגשים בסביבת עבודה מאובטחת בלמ"ס (חדרי מחקר).  לצורך כך הלמ"ס מעמידה לרשות החוקרים קבצים ברמות סודיות שונות:

1.hribd.jpg

קובצי (PUF (Public Use File הם קובצי רשומות פרט בלתי ניתנות לזיהוי. הקבצים עומדים לרשות הציבור וכפופים לרישיון שימוש של הלמ"ס. קבצים אלו כוללים נתונים ברמת פירוט מספקת לביצוע מחקר בסיסי תוך שמירת כללי הסודיות שהלמ"ס מחויבת בהם.

קובצי (MUC (Microdata Under Contract הם קובצי רשומות פרט שרמת הפירוט בהם גבוהה מרמת הפירוט בקובצי PUF.

קובצי (RRF (Research Room File הם קובצי רשומות פרט שרמת הפירוט בהם היא הגבוהה ביותר.

קבצים ברמת סודיות MUC  ו-RRF מונגשים לחוקרים באמצעות חדרי המחקר של הלמ"ס, המהווים סביבה בטוחה ובה מנגנוני בטיחות ואבטחת מידע. חדרי המחקר נמצאים במשרדי הלשכה בירושלים, בתל אביב-יפו ובחיפה, בבנק ישראל (לעובדי חטיבת המחקר של הבנק בלבד) ובמשרד האוצר (לעובד אגף הכלכלן הראשי בלבד).

השימוש בחדר מחקר ניתן לאחר: הכרה של הסטטיסטיקן הלאומי במוסד כמוסד מחקר, הכרה בחוקר שבמוסד המחקר והכרה במחקר, בזיקתו לעבודת הלמ"ס ובתרומתו לכלכלה ולחברה במדינת ישראל.

העבודה בחדרי המחקר מחייבת שמירה על כללי סודיות, על פי הוראות פקודת הסטטיסטיקה, וכפופה לנוהל חדר מחקר.

היחידה להנגשת מידע למחקר תסייע לכם, החוקרים, לבצע את כל הפעולות הנדרשות כדי שהמידע יועבר במהירות וביעילות תוך שמירה על כללי הסודיות של הלמ"ס ועמידה בחוקים הנדרשים.

עלות השירות כוללת תשלום על עבודה בחדר מחקר (5,000 ש"ח לשנה)  ותשלום עבור השירות הניתן הכולל הכנת הקבצים, ליווי ותמיכה שוטפת וכדו', והיא תיקבע על פי מדיניות הלמ"ס וכללי התמחור המקובלים בה.

כדי לעבוד בחדרי המחקר יש להגיש בקשה ליחידה להנגשת מידע למחקר בדוא"ל research@cbs.gov.il.