כ"ה ניסן, תשס"ו
23 אפריל 2006
080/2006


 

​מרס ​​2006

בחודש מרס 2006 נרשמו כ-232 אלף יציאות לחו"ל. סך כל  הישראלים שיצאו לחו"ל היה 204 אלף, מהם 188  אלף נסעו לחו"ל פעם אחת בלבד במהלך חודש מרס, וכ-16 אלף נסעו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר[1]​​. על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים המבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}