כ"ו טבת, תשס"ז
16 ינואר 2007
005/2007
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2006 נרשמו 1,830,600 כניסות מבקרים לישראל - 4.5% פחות מאשר ב-2005.

מתוך כניסות המבקרים, 1,821,900  היו כניסות תיירים ו-8,700  כניסות נוסעים בשיוט.

שנת 2006 התאפיינה בשתי תקופות שונות. חודשים ינואר-יוני בהם נרשמה עלייה בהשוואה לחודשים המקבילים בשנת 2005, וחודשים יולי–דצמבר בהם נרשמה ירידה  בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2005; זאת כנראה בהשפעת מלחמת לבנון השנייה, שהחלה בחודש יולי ונמשכה עד אמצע חודש אוגוסט אך נתנה את אותותיה  בכל המחצית השנייה של שנת 2006.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}