י' טבת, תשס"ח
19 דצמבר 2007
249/2007
כתבו יונת קנת-שינפלד (תחום תחבורה ותקשורת), גילת גלימידי (תחום בטיחות בדרכים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודש  נובמבר 2007 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 1,157 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון(, מהן 26 תאונות קטלניות ו-107 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,288 איש, מהם 30 הרוגים ו-131 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות מסתמנת ירידה שהחלה בחודש נובמבר 2006 ועד לחודש  נובמבר 2007, בקצב של כ- 1.2% בממוצע לחודש וזאת לאחר עלייה בין החודשים יולי 2006 לאוקטובר 2006 בקצב של

כ-0.3% בממוצע לחודש.

מספר הנפגעים, על פי נתוני המגמה מצביעים על כך שהחל בחודש אוקטובר 2006 ועד לחודש נובמבר 2007, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.4% בממוצע לחודש וזאת לאחר עלייה בין החודשים מאי 2006 ועד לחודש ספטמבר 2006 בקצב של כ-0.3% בממוצע לחודש.

בנוסף, נרשמו בחודש נובמבר 2007 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 44 תאונות, מהן 3 תאונות קטלניות ו-8 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 118 איש, מהם 6 הרוגים ו-16 פצועים קשה.

יצוין, שבנוסף לכך, בחודש נובמבר 2007 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") 4,970 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, מהם 90 ביהודה ושומרון.

הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים של משטרת ישראל. עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}