ו' אלול, תשס"ז
20 אוגוסט 2007
156/2007
כתב אריה אברהם
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
 בחודש יולי 2007 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 1,321 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון(, מהן 23 תאונות קטלניות ו-140 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,454 איש, מהם 24 הרוגים ו-160 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות מסתמנת ירידה שהחלה בחודש אוקטובר 2006 ועד לחודש  יולי 2007, בקצב של כ- 0.7% בממוצע לחודש וזאת לאחר עלייה בין החודשים יוני 2006 לספטמבר 2006 בקצב של כ-0.2% בממוצע לחודש.

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל בחודש אוקטובר 2006 ועד לחודש יולי 2007, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.7% בממוצע לחודש וזאת לאחר עלייה בין החודשים אפריל 2005 ועד לחודש ספטמבר 2006 בקצב של כ-0.4% בממוצע לחודש.

בנוסף, נרשמו בחודש יולי 2007 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 51 תאונות, מהן 3 תאונות קטלניות ו-14 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 129 איש, מהם 3 הרוגים ו-19 פצועים קשה.

יצויין, שבנוסף לכך, בחודש יולי 2007 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") 5,175 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, מהם 60 ביהודה ושומרון.

הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים של משטרת ישראל. עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}