ו' אלול, תש"ע
16 אוגוסט 2010
186/2010
כתבה מרינה שפס, תחום עלייה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • בשנת 2008 יצאו לחו"ל ושהו שם ברציפות יותר משנה כ- 19.1 אלף תושבי ישראל
  • 7.4 אלף מהיוצאים היו "יהודים ואחרים" שנולדו בישראל ו - 10.4 אלף היו "יהודים ואחרים" ילדי חו"ל (8.0 אלף מהם עלו משנת 1990 ואילך).
  • בשנת 2008 חזרו מחו"ל לאחר שהייה רצופה של שנה ומעלה 10.6 אלפים תושבי ישראל (ללא ישראלים הבאים לביקורי מולדת).
  • מאזן הגירה של הישראלים (לא כולל עולים) שיצאו ושחזרו בשנת 2008 ( מאזן הגירה של תושבים הוא הפרש בין תושבים יוצאים לשהות של שנה ומעלה בחו"ל לבין תושבים נכנסים לאחר שהות של שנה ומעלה בחו"ל) היה שלילי ועמד  על  כ -8.5 אלף ישראלים. מאזן הגירה כה נמוך נצפה פעם אחרונה בישראל בשנת 1987.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}