ב' אלול, תש"ע
12 אוגוסט 2010
183/2010
כתבה נאוה ברנר, תחום חשבונות ההוצאה לשירותים החברתיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • ההוצאה הלאומית למו"פ אזרחי כאחוז מהתמ"ג - 4.3% בשנת 2009 לעומת 4.7% בשנת 2008, ו-4.8% בשנת 2007.
  • במגזר העסקי: ירידה של 2.6% בהוצאה למו"פ, במחירים קבועים, לאחר עלייה של 2.5%  ב-2008, ועלייה של 9.2% ב-2007.
  • עלייה של 3.5%  בהוצאה למו"פ במגזר הממשלתי ב-2009, במחירים קבועים, לאחר ירידות בארבע השנים האחרונות.
  • עליה בהוצאה למו"פ במוסדות להשכלה גבוהה ובמלכ"רים הפרטיים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}