כ"ו טבת, תש"ע
12 ינואר 2010
003/2010
כתבה הלן ברוסילובסקי, תחום סחר חוץ
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2009:

  • נרשם הגירעון בסחר הסחורות הנמוך ביותר מאז 1990 (לוח 11).
  • ירידה של 27.3% ביבוא הסחורות.
  • ירידה של 18.5% ביצוא הסחורות.
  • ירידה של 14.5% ביצוא התעשייתי (ללא יהלומים).
  • חלקו של היצוא התעשייתי המשיך לגדול והגיע ל-83% מכלל יצוא הסחורות.
  • עלייה ביצוא ענף רכיבים אלקטרונים וענף כלי הובלה.
  • לראשונה מ-1998 ירידה ביצוא ענף התרופות.
  • ירידה בסחר ביהלומים, 43.1% - ביבוא ו-39.2% - ביצוא.
  • ירידה של 37.2% ביבוא חומרי אנרגיה.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}