י"ג חשון, תשע"א
21 אוקטובר 2010
251/2010

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בחודש ספטמבר 2010 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 915 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון(, מהן 13 תאונות קטלניות ו-96 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,601 איש, מהם 16 הרוגים ו-109 פצועים קשה.

על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות חלה ירידה בין החודשים יולי 2009 לספטמבר 2010 בקצב של כ-1.5% בממוצע לחודש, זאת לאחר עלייה בקצב של כ-0.4% בממוצע לחודש בין החודשים דצמבר 2008 ליוני 2009 (לוח 1, תרשימים 1 ו-2).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל ביוני  2009 ועד לספטמבר 2010, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.8% בממוצע לחודש, וזאת לאחר עלייה בקצב של 0.6% בממוצע לחודש בין החודשים אוקטובר 2008 למאי 2009. (לוח 1).

בנוסף לכך, נרשמו בחודש ספטמבר 2010 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 29 תאונות, מהן 2 תאונות קטלניות ותאונה אחת עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 77 איש, מהם 6 הרוגים ו- 3 פצועים קשה.

עוד יצוין, בחודש ספטמבר 2010 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") כ- 3,090 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, מהם כ- 45 באזור יהודה והשומרון.

הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים של משטרת ישראל המעודכן לאמצע חודש אוקטובר. עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

(מידת העדכון, תלויה בין השאר, בעיתוי הדיווח על התאונה למשטרה, ובעיתוי הזנתה למאגר המשטרה).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}