כ"א אייר, תשע"א
25 מאי 2011
120/2011
כתבו אסנת חזן, נאוה ברנר, תחום חשבונות ההוצאה לשירותים החברתיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • תוצר המלכ"רים היווה 5.8% מהתוצר המקומי הגולמי בשנים 2009- 2010, 6.0% בשנת 2008, ו-5.9% בשנת 2007.
  • 53% מכלל הכנסות המלכ"רים בשנים 2010-2007 הן מהעברות הממשלה, 30% ממכירת שירותים, 16% מתרומות שהתקבלו ממשקי בית ומעסקים, ועוד 1% מהכנסות מריבית ומרכוש.
  •  בשנים 2010-2007 מרכיב עלות העבודה בהוצאות היה במגמת ירידה: מ-43% מן ההוצאות בשנת 2007 ל-41% בשנת 2010.
  • בשנת 2007, מרבית משרות השכיר במלכ"רים התרכזו בתחום חינוך ומחקר (48%), ואילו מרבית המתנדבים עבדו בתחום הרווחה (42%).


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}