י"ז אדר א', תשע"א
21 פברואר 2011
042/2011
כתבה רחל בן יוסף, תחום תעשייה ועסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נובמבר 2010-ינואר 2011 (נתוני מגמה בחישוב שנתי)
•     עלייה של 1.7% (במחירים קבועים) בסך כל פדיון רשתות השיווק(1), זאת בהמשך  לעלייה של 2.5% בשלושת החודשים אוגוסט-אוקטובר 2010 (לוח 1).
•     ירידה של 4.2% (במחירים קבועים)  בפדיון של רשתות המזון, זאת לאחר יציבות בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2010 (לוח 2).
בשנת 2010
•    גדל סך הפדיון של רשתות השיווק במחירים קבועים ב-3.4%, בהשוואה ל-2009; זאת בהמשך לעלייה של 4.2% בשנת 2009.
•    בפדיון של רשתות המזון חל גידול של 1.9%, במחירים קבועים, בהשוואה ל-2009; זאת בהמשך לעלייה של 3.9% בשנת 2009.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}