ו' ניסן, תשע"ב
29 מרץ 2012
083/2012
כתבו מרק פלדמן (תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה), אילנה דרור (תחום אינדיקאטורים כלכליים מובילים)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • הביקוש להנדסאי מחשב, טכנאי מחשב ומתכנתים (סמל 130) היווה כ-30% מהמשרות הפנויות בקרב בעלי מקצועות חופשיים וטכניים (כ-2,000 משרות פנויות) והיחס בין ההיצע לביקוש ירד לעומת הרבעון הקודם ל- 1.2[1]כאן ובהמשך הכוונה ליחס בין מבקשים לעבוד במשלח יד ספציפי לבין משרות פנויות במשלח יד זה.

  • הביקוש למנהלים בכירים (סמל 22) היווה ברבעון זה כ-70% מהמשרות הפנויות בקרב מנהלים (כ-800 משרות פנויות) והיחס בין ההיצע לביקוש עלה לעומת הרבעון הקודם ל-5.2. 

  • הביקוש לפקידי קבלת קהל ומפעילי ציוד משרדי (סמל 36) היווה כ-34% מכלל הביקוש לעובדי פקידות (כ-2,300 משרות פנויות) והיחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-3.2 (לעומת 1.6 ברבעון הקודם).

  • הביקוש לעובדים בשירותי הארחה ואוכל (סמל 44) היווה כ-28% מכלל הביקוש לסוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים (כ -4,700 משרות פנויות) והיחס בין ההיצע לביקוש עלה ל- 3.4. מתוכם הביקוש הגבוה ביותר היה למלצרים ומוזגים (סמל 444) שעמד על כ-3,600 משרות פנויות והיחס בין ההיצע לביקוש עלה ל-3.4 (לעומת 2.7 ברבעון הקודם).

  • יחס בין היצע לביקוש נמוך מ-1 (כלומר, מספר המשרות הפנויות עולה על ההיצע) נמצא ברבעון זה בקרב סוכני מכירות, יועצי מכירות וסוכנים טכניים (סמל 411). 

  • יחס בין היצע לביקוש גבוה מ-7 נמצא ברבעון זה בקרב מזכירים/ות (סמל 331) ובקרב פקידי משרד (סמל 372). 

[1] יחס בין היצע לביקוש נמוך מ- 1 כלומר, מספר המשרות הפנויות עולה על ההיצע.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}