כ"ו אדר, תשע"ב
20 מרץ 2012
074/2012
כתבה נעמי פריש צחמן, תחום חשבונות לאומיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2011:

  • גידול של 17.3% בהשקעות בענפי המשק  לאחר עלייה של 14% בשנת 2010

  • עלייה ניכרת בהשקעות בענפים הבאים: תעשייה (52.2%), בינוי (49.6%) וחשמל ומים (25.7%)

  • ההשקעה בכלי התחבורה היבשתיים עלתה ב 2%  בלבד, לאחר עלייה של 28.6% בשנת 2010 (אשר חלקה היחסי היה  12.8% מסך ההשקעות בענפי המשק)

  • ההשקעה בתשתיות עלתה ב 16.5% לאחר עלייה של 4.8% בשנת 2010 (חלקה היחסי היה  21.6% מסך ההשקעות בענפי המשק)


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}