כ"ה אלול, תשע"ב
12 ספטמבר 2012
243/2012
כתבה לנה אוסטרובסקי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • במחצית הראשונה של 2012 הסתכם פדיון מלונות התיירות ב-4.3 מיליארד ש"ח - עלייה ריאלית [1] של 6%  בהשוואה למחצית הראשונה של 2011.

  • במחצית הראשונה של 2012 הועסקו במלונות התיירות כ 33 אלף איש בממוצע לחודש בדומה לתקופה מקבילה אשתקד.

 
החל מרבע השני של 2012, יפרסמו נתוני פדיון מנוכי עונתיות ומגמה :

  • באפריל- יוני 2012 נרשמה מגמה של עלייה בפדיון הן מתיירים – 11% והן מישראלים 4% (בחישוב שנתי).


[1] חושב בניכוי הנתונים השוטפים  בשינוי המחירים על פי המדד הכללי לצרכן, הסדרה המנוכה במדד הכללי מופיעה  במאגר הנתונים הכללי באתר הלמ"ס באינטרנט. במחצית הראשונה של 2012 המדד הממוצע עלה ב 2% לעומת תקופה מקבילה אשתקד.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}