כ"ד אב, תשע"ד
20 אוגוסט 2014
221/2014
כתבה אילת כהן-קסטרו
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

יציאות וחזרות של ישראלים בשנת 2012

  • כ-15.9 אלף תושבי ישראל - 15.1 אלף (95%) יהודים ואחרים (מהם 11.3 אלף יהודים) ו-0.8 אלף ערבים יצאו לחו"ל ושהו שם ברציפות יותר משנה. מספר זה נמוך יותר מאשר מספר הישראלים שיצאו בשנת 2011 (16.2 אלף יוצאים).
  • 6.3 אלף מהיוצאים היו יהודים ואחרים שנולדו בישראל ו-7.8 אלף היו יהודים ואחרים ילידי חו"ל (5.8 אלף מהם עלו משנת 1990 ואילך).
  • כ-8.8 אלף תושבי ישראל (לא כולל ישראלים הבאים לביקורי מולדת) חזרו מחו"ל לאחר שהייה רצופה של שנה ומעלה. זאת בהשוואה ל-9.5 אלף חוזרים בשנת 2011.
  • בדומה לשנים האחרונות, מאזן ההגירה[1] של הישראלים (לא כולל עולים) שיצאו בשנת 2012 ושל אלו שחזרו באותה שנה היה שלילי ועמד על כ-7.1 אלף ישראלים. שיעור מאזן ההגירה עמד על 0.9 מהגרים לאלף תושבים בישראל. [1] מאזן הגירה של תושבים הוא ההפרש בין מספר התושבים היוצאים לשהייה של שנה ומעלה בחו"ל לבין מספר התושבים החוזרים לאחר   שהייה של שנה ומעלה בחו"ל (לא כולל עולים חדשים){{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}